Polityka prywatności

Strona główna > Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Towarzystwa Handlowego MATMARCO Sp. z o.o..

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Towarzystwo Handlowe MATMARCO Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Ochrona danych osobowych w Sklepie

01 Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Handlowe “Matmarco” z siedzibą w Warszawie 04-790 przy ul. Trakt Lubelski 135.

02 W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby Administratora, mailowo na adres: matmarco@matmarco.pl lub telefonicznie pod numerem 22 872 09 89.

03 Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane dla co najmniej jednego z niżej wymienionych celów:

– Przygotowanie, zawarcie i wykonanie Umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług elektronicznych opisanych w 3.01 (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO 2016/679 dalej “RODO”) oraz ustalenie jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umów a także obrona przed roszczeniami wynikającymi z umów (podstawa – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadnione interesy Matmarco polegające na zawieraniu umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Dane osobowe dla celów wskazanych niniejszym punktem będą przechowywane do czasu zakończenia umów oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z ich realizacją lub zawarciem i rozwiązaniem.

– Udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania i wiadomości oraz archiwizowanie prowadzonej korespondencji (podstawa – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Państwa zgoda). Dane osobowe dla celu wskazanego w tym punkcie będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jednakże nie dłużej niż 3 lata.

– Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Matmarco na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe dla celu wskazanego w niniejszym punkcie będą przechowywane przez okres czasu przewidziany przepisami dla danego obowiązku.

04 Dostęp do danych osobowych będzie posiadać personel Matmarco, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi kurierskie, pocztowe, serwisowe, bankowe, finansowe np. Blue Media S.A., doradztwa prawnego, obsługi korespondencji, IT, windykacyjne, mailingowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zleconych usług. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym instytucjom lub organom takim jak policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy w przypadkach, w których obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa.

05 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia Umowy sprzedaży może utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie tego celu.

06 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

07 Na podstawie i zasadach określonych art. 21 RODO mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

08 W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo w  dowolnym momencie do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

09 Matmarco stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów lub zwiększenie funkcjonalności i wygody korzystania ze Sklepu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Matmarco wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować zmniejszenie funkcjonalności Sklepu lub uniemożliwić całkowite korzystanie ze Sklepu.