Keiser – trening siłowy

Zanim przejdziemy do omówienia kolejnych kwestii związanych z możliwościami, jakie daje zastosowanie sprzętu firmy Keiser, należy wyjaśnić jedną istotną sprawę. Wcześniej wspomniano, że trening mocy jest bardzo ważnym komponentem (a czasem wręcz najważniejszym) treningu siłowego. Wiemy, że w treningu tym dużą rolę odgrywa czynnik prędkości. Natomiast w powszechnej świadomości trening siłowy z wykorzystaniem takich narzędzi, jak maszyny stosowe, półwolne czy też wolne ciężary kojarzy się głównie z rozwijaniem siły lub masy mięśniowej. A są to rodzaje aktywności związane ze znacznym obciążeniem i niewielką prędkością ruchu. Duże prędkości w treningu siłowym? To w pierwszej chwili może wyglądać na sprzeczność, ale w istocie nią nie jest. Wyjaśnijmy zatem, czym jest trening siłowy/oporowy.

Definicja treningu siłowego


Trening siłowy/oporowy jest to trening składający się z ruchów które powodują skurcze mięśni pod wpływem przyłożonej siły/obciążenia. Jest on kategorią ćwiczeń opracowanych w celu rozwijania szeroko pojętej wydajności mięśniowej. A więc korzyści wynikające z ich wykonywania będą obejmowały zwiększenie siły, mocy, szybkości oraz wytrzymałości mięśni, a także wzrost ich masy (5 cech treningu oporowego).

Co nam daje opór pneumatyczny?

Zauważmy z ilu elementów składa się trening siłowy/oporowy, a ile z nich jest tak naprawdę branych pod uwagę podczas ćwiczeń np. w tradycyjnie wyposażonej strefie siłowej klubu fitness? W znacznej większości przypadków tylko dwa elementy – ćwiczenia na zwiększanie siły lub na przyrost masy mięśniowej! Oczywiście, musimy pamiętać, że wynika to m.in. z ograniczeń dostępnego tam sprzętu. Korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie daje trening siłowy, zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanego oporu. I tak, opór pneumatyczny pozwala nam na wszystko, natomiast opór tradycyjny oparty o masę już nie. Widzimy zatem, że w tym przypadku slogan reklamowy „KEISER Becouse…”good enough” isn’t” nabiera głębszego sensu.

Moc i trening mocy

Po tym wyjaśnieniu przejdźmy do wytłumaczenia czym jest moc. W świecie sportu i fitnessu generowaną moc określa się poprzez prędkość (v) z jaką dany opór/ciężar (F – wyrażany jako siła) jest przemieszczany.

                 P = Fv

Czym jest trening mocy i dlaczego jest on tak ważny? Otóż wartości mocy generowanych podczas wykonywania różnych rodzajów ćwiczeń są bardzo dobrymi wyznacznikami sprawności organizmu. Im wartości te są większe, tym lepiej jesteśmy wytrenowani. Dla każdego ćwiczenia możemy dobrać wartość oporu oraz prędkości wykonywanego ruchu w taki sposób, aby rozwijana przez nas moc osiągnęła wartość maksymalną. A zatem, można w uproszczeniu powiedzieć, że głównym celem treningu mocy jest systematyczne osiąganie (w powtarzalnych warunkach) coraz to wyższych wartość właśnie tego parametru. Trening mocy wykonywany jest przy średnim oporze i ze średnią prędkością ruchu, natomiast trening siły – przy oporze o dużej wartości i małej prędkości. Z kolei trening nakierowany na rozwijanie szybkości – z małym oporem, ale za to z dużą prędkością.

Podczas ćwiczeń mamy niejednokrotnie do czynienia nie tylko ze znaczną prędkością wykonywanego ruchu, ale także z szybkimi zmianami jego kierunku, zwrotu czy płaszczyzny. Jeśli opór ustawiony na urządzeniu pozostanie cały czas stały lub będzie się płynnie zmieniał w sposób z góry zadany (tj. bez występowania szkodliwego zjawiska inercji obciążenia – zaleta stosowania pneumatyki), to w efekcie będziemy mogli skupić się na poprawnym, bezpiecznym, efektywnym i relatywnie łatwym wykonywaniu naprawdę dynamicznych i niejednokrotnie skomplikowanych ćwiczeń.

Każdy rodzaj pneumatycznej maszyny siłowej firmy Keiser ma wbudowany odpowiedni moduł, który nie tylko wyświetla wartości takie, jak np. moc maksymalna, moc chwilowa czy aktualnie ustawiony opór, ale także umożliwia przeprowadzanie różnego rodzajów testów. Ich celem jest wyznaczenie wartości pewnych parametrów niezbędnych do przygotowania i efektywnego wykonywania różnego rodzaju treningów celowych – siły, masy, mocy, prędkości, wytrzymałości mięśniowej oraz wielu wielu innych.

Cdn.