Keiser – czysta forma siły

Z naszych wcześniejszych rozważań wynika, że najlepiej by było, aby w każdym momencie mocno przyśpieszanego, a w konsekwencji, szybkiego ruchu, wartość wybranego oporu (obciążenia) pozostawała stała lub zmieniała się płynnie w sposób kontrolowany. Skoro bezwładność związana z treningiem oporowym opartym o masę jest wrogiem prędkości, to co w takim razie powinniśmy zastosować, aby ją skutecznie wyeliminować?

Odpowiedź brzmi: odpowiedni system oporu pneumatycznego. I taki właśnie system, o nazwie Keiser’s Pneumatic Technology (KPT) opracowała i wdrożyła w swoich rozwiązaniach firma Keiser.

Opór pneumatyczny wytwarzany przez sprężone powietrze jest nazywany często „czystą formą siły”. Dzieje się tak, ponieważ prawa dynamiki Newtona nie działają w tym przypadku tak, jak ma to miejsce w przypadku oporu związanego z użyciem masy. Tutaj 1 kg sprężonego powietrza wytworzonego przez pneumatykę pozostanie 1 kilogramem i to niezależnie od prędkości ruchu. Pneumatykę jako rodzaj oporu można najlepiej określić mianem „mała masa – mała bezwładność – duży wpływ na generowaną moc i prędkość”.

Jedynym zastosowanym elementem mającym związek z przemieszczająca się masą (a więc także z jej bezwładnością) jest mechanizm tłoka poruszającego się w cylindrze. Jednak trzeba od razu zaznaczyć, że podczas jego pracy praktycznie nie występuje zjawisko inercji. Dzieje się tak z dwóch powodów. Przede wszystkim, dzięki stosunkowo małej masie elementów ruchomych oraz w mniejszym stopniu, zastosowaniu systemu aktywnego sterowania przepływem sprężonego powietrza niejako dodatkowo amortyzującego jej skutki. System KPT przy relatywnie małej masie podlegającej przemieszczaniu, jest w stanie generować znaczny opór. Można przyjąć, że jest on równoważny oddziaływaniu masy o wartości zawierającej się w przedziale 0 – 230 kg na jeden cylinder!

Podsumowując – Keiser Pneumatic Technology zapewnia:

  • brak występowania szkodliwej inercji obciążenia,
  • wykonywanie ruchów z dużą prędkością i pod znacznym obciążeniem zarówno w ich fazie koncentrycznej, jak i ekscentrycznej,
  • możliwość pracy z oporem zmieniającym się według ustalonego wzorca (np. ze zmniejszaniem jego wartości w momentach krytycznych wykonywanego ćwiczenia),
  • możliwość regulacji oporu w trakcie wykonywania ruchu.

Za redukcję inercji mechanizmu tłokowego oraz kontrolę obciążenia odpowiada system dynamicznego sterowania o nazwie Keiser’s Dynamic Variable Resistance.

Większość z w/w możliwości systemu oporu pneumatycznego nie jest dostępna w sytuacji użycia maszyn stosownych bądź wolnych ciężarów. Jedynie w przypadku opisanym w pkt. 3 jest pewien wyjątek. W niektórych tradycyjnych maszynach siłowych stosuje się wbudowane na stałe, dodatkowe mechanizmy krzywkowe (np. tzw. „nerki”). Ich zadaniem jest powodowanie zmian wartości siły przenoszonej przez pracującą linkę na poszczególnych etapach ruchu. Oczywiście, problem występującej tutaj inercji obciążenia pozostaje nadal aktualny.

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym wpisie na tym blogu, rozwiązanie firmy Keiser umożliwia nie tylko bardzo efektywny trening siły, ale także trening szybkości, a co za tym idzie także trening mocy. Trening ten jest ważnym komponentem treningu siłowego, a czasami wręcz najważniejszym, gdy jakość tej cechy decyduje o wynikach w danej aktywności sportowej, ruchowej czy nawet tej codziennej (trening motoryczny i funkcjonalny).

Trening można uznać za funkcjonalny wtedy, gdy m.in. odbywa się on z określoną prędkością. Keiser stworzył technologię, która pozwala użytkownikom trenować na każdej maszynie z dowolną, możliwą dla danej osoby prędkością i z jednoczesnym zwróceniem uwagi
na jego jakość oraz dbaniem o nasze mięśnie, stawy i ścięgna.

Więcej o treningu mocy, siły i szybkości w następnym wpisie już w Nowym Roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *