Opór pneumatyczny u Keiser’a – podsumowanie

W kolejnych częściach artykułów na blogu mogliście poczytać o oporze pneumatycznym i różnicach względem tradycyjnego oporu grawitacyjnego (obejmującego maszyny siłowe stosowe i półwolne oraz wolne ciężary), o jego wykorzystaniu w konstrukcji maszyn i urządzeń treningowych firmy Keiser oraz o wynikających z tego korzyściach dla użytkowników. Na zakończenie cyklu chcielibyśmy dokonać krótkiego podsumowania.

Opór pneumatyczny a grawitacyjny

Trening z oporem grawitacyjnym – podczas wykonywania dynamicznych ćwiczeń z dużym przyśpieszeniem ruchu powstają szkodliwe i wręcz niebezpieczne siły reakcji o charakterze udarowym. Dodatkowo (i być może przede wszystkim) mamy tutaj do czynienia także z niepożądaną inercją samego obciążenia. W pewnych sytuacjach inercja ta może spowodować, że trening będzie praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia, a ryzyko poważnej kontuzji bardzo prawdopodobne. Finalnie stanie się on po prostu niebezpieczny i nieefektywny. Opór grawitacyjny idealnie sprawdza się w treningu siły oraz kształtowania sylwetki. Natomiast wykorzystanie go do treningu prędkości czy mocy zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem

Trening z oporem pneumatycznym – wymienione powyżej bardzo niekorzystne zjawiska są w tym przypadku praktycznie wyeliminowane. Podczas wykonywania szybkich ruchów, mięśnie ćwiczącego pozostają cały czas aktywne i zaangażowane, niezależnie od zakresu wykonywanego ruchu, jego prędkości i przyśpieszenia, a także jego płaszczyzny. Jednocześnie, radykalnie zostaje zmniejszona szkodliwa reakcja obciążenia działająca na mięśnie, tkankę łączną oraz stawy. Pozwala to na utrzymywanie nawet ostrej dyscypliny treningowej przy jednoczesnym zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa, którego nie spotykamy przy tradycyjnych metodach treningu siłowego.

Keiser Pneumatic Technology KPT) – charakterystyka

Idea oporu pneumatycznego została zaimplementowana do maszyn i urządzeń siłowych firmy Keiser poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii Keiser Pneumatic Technology (KPT).

Podczas pracy na sprzęcie z oporem pneumatycznym praktycznie nie występuje zjawisko inercji. Dzieje się tak dzięki stosunkowo małej masie elementów ruchomych w mechanizmie tłoka (stanowiących opór grawitacyjny) oraz zastosowaniu systemu aktywnego sterowania przepływem sprężonego powietrza niejako dodatkowo amortyzującego jej skutki. System KPT, przy relatywnie małej masie (ok 5 kg) podlegającej przemieszczaniu jest w stanie generować znaczny opór równoważny oddziaływaniu masy o wartości zawierającej się w przedziale 0 – 230 kg na jeden cylinder!

Możliwość wykonywania ruchów z dużą prędkością i pod znacznym obciążeniem zarówno w ich fazie koncentrycznej jak i ekscentrycznej.

Możliwość pracy z oporem stałym o uprzednio zadanej wartości (i to niezależnie od prędkości wykonywanego ruchu!) lub zmieniającym się automatycznie według ustalonego wzorca (np. ze zmniejszaniem jego wartości w momentach krytycznych wykonywanego ćwiczenia).

Proste i elastyczne sterowanie obciążeniem za pomocą przycisków umieszczonych w uchwytach dla dłoni. I to nawet w trakcie wykonywanego ruchu zarówno w fazie koncentrycznej, jak i ekscentrycznej. W przypadku obciążeń grawitacyjnych jest to praktycznie niewykonalne.

Praktycznie zerowe obciążenie początkowe oraz możliwość zwiększania obciążenia o zaledwie 0,1 kg.

• Każdy rodzaj pneumatycznej maszyny siłowej firmy Keiser ma wbudowany odpowiedni moduł, który nie tylko wyświetla wartości takie jak np. moc max., moc chwilowa czy aktualnie ustawiony opór, ale także umożliwia przeprowadzanie różnego rodzajów testów. Ich celem jest wyznaczenie wartości pewnych parametrów niezbędnych do przygotowania i efektywnego wykonywania różnego rodzaju treningów celowych – siły, masy, mocy, prędkości, wytrzymałości mięśniowej oraz wielu wielu innych.

Możliwości sprzętu

Wymienione rozwiązania pozwoliły na uzyskanie wyjątkowo szerokiego spektrum możliwości, jakie oferuje sprzęt siłowy firmy Keiser. Staje się bardzo uniwersalny pod względem zastosowań, ale co ważne, nie traci nic na swojej jakości. A to jest rzadkość.

Keiser stworzył technologię, która pozwala użytkownikom trenować na każdej maszynie z dowolną, możliwą dla danej osoby prędkością i z jednoczesnym zwróceniem uwagi na jego jakość oraz dbaniem o nasze mięśnie, stawy i ścięgna.

Rozwiązanie firmy Keiser umożliwia nie tylko bardzo efektywny trening siły czy kształtowania sylwetki, ale także trening szybkości, a co za tym idzie także trening mocy. Trening ten jest ważnym komponentem treningu siłowego, a czasami wręcz najważniejszy, gdy jakość tej cechy decyduje o wynikach w danej aktywności sportowej, ruchowej czy nawet tej codziennej (trening motoryczny i funkcjonalny).

Każda maszyna siłowa Keiser to jest tak na prawdę 5 urządzeń w jednym. Możliwe są tutaj następujące treningi: siły, masy, mocy, prędkości, wytrzymałości mięśniowej oraz wiele innych – przygotowywanych specjalnie wedle potrzeb i możliwości ćwiczących…

• …jak np. Excentric Overload – ciekawy i bardzo wydajny trening siłowy, ale – w
w przypadku użycia tradycyjnych maszyn oporowy lchub wolnych ciężarów – trudny i kontuzjogenny.

Wykorzystanie sprzętu

Z uwagi na swoje możliwości sprzęt siłowy Keiser może być bardzo efektywnie wykorzystywany przez szerokie spektrum użytkowników. Przykładowo należą do nich:

• Typowi użytkownicy strefy siłowej klubów fitness niezależnie od posiadanych warunków fizycznych, wieku czy stopnia zaawansowania;
• Tzw. „Sunday Warriors”;
Osoby amatorsko uprawiający różne dyscypliny sportowe;
Sportowcy wyczynowi z różnych dyscyplin;
Przedstawiciele różnych zawodów, jak np. strażacy, żołnierze, ratownicy, itp.;
• Osoby będące w trakcie rehabilitacji ruchowej – w tym także sportowcy;
Seniorzy.

W jakich miejscach możemy najczęściej spotkać sprzęt siłowy Keiser?

Kluby fitness. Niezwykle istotnym bonusem jest tutaj możliwość bardzo znacznego wyjścia poza dwie kategorie treningów wykonywanych na klasycznych maszynach oporowych – tj. siły i kształtowania sylwetki;
Studia treningu personalnego;
Kluby sportowe – przygotowanie siłowe, wytrzymałościowe i motoryczne;
Centra rehabilitacji (w tym także ośrodki medycyny sportowej);
Siłownie korporacyjne, w których można wykonywać także zaawansowane treningi pod kątem potrzeb/zastosowań zawodowych.

Sprzęt siłowy z oporem pneumatycznym Keiser wprost idealnie nadaje się do bardzo popularnych w klubach fitness treningów:
HIIT – High Intensity Interval Training
Treningów obwodowych (często uzupełnianych maszynami cardio firmy Keiser z pomiarem mocy)

Rozwinięcie powyższych punktów można znaleźć we wcześniejszych wpisach na blogu.

Kolejnym tematem, który poruszymy na blogu, będzie sprzęt cardio firmy Keiser.
Cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *