Pavigym – podłoga do zadań specjalnych

W poprzedniej części bloga wspomnieliśmy o czterech grupach produktowych wchodzących w skład oferty handlowej podłóg marki PaviGym. Teraz opowiemy trochę więcej o każdej z nich.

Zasadnicza grupa PaviGym składa się z 11 pozycji przeznaczonych do zastosowania w 13 strefach klubowych. Niektóre z podłóg tej grupy nadają się do położenia nawet w 5-6 rożnych strefach. Inne tylko w jednej lub dwóch. Podobnie sprawa wygląda w od strony dopasowania podłogi do danej strefy. Tutaj mamy do wyboru nawet 6-7 typów podłóg dla jednej strefy. Poniższa tabela pokazuje stopień dostosowania/przydatności różnych rodzajów podłóg do różnych stref w skali od 1 do 5-ciu gwiazdek.


Objaśnienie:
Machinery – strefy maszyn siłowych i cardio, lub np. strefy wolnych ciężarów w których znajdują się tego typu maszyny.
Transit Areas – strefy: komunikacji, recepcji, lobby, szatni, biurowa, itp.
Outdoor Training – podłogi odporne na warunki atmosferyczne. Można je stosować na zewnątrz pomieszczeń.

PaviGym: Dopasowanie do zadań

W tym miejscu należy się kilka słów wyjaśnienia. Niektóre podłogi mogą mieć niski stopień dopasowania do danej strefy, ale mimo to można rozważyć ich użycie. I tak np.:

Podłoga Endurance S&S posiada pewną elastyczność pionową, gdyż musi odpowiednio tłumić uderzenia/upadki wolnych ciężarów na jej powierzchnię. I do tego jest głównie przeznaczona. W tym przypadku jest to cecha bardzo pożądana, ale w sytuacji konieczności posadowienia na niej np. bieżni, mogą pojawić się problemy ze stabilnością urządzenia podczas treningu (bujanie). Dlaczego więc dano tutaj dwie gwiazdki, a nie zero? Dlatego, ponieważ to zjawisko nie zawsze występuje, a nawet jeśli się pojawi, to istnieje pewne rozwiązanie tej niedogodności – można zastosować specjalną, sztywną rynnę pod kółka transportowe, aby problem skutecznie wyeliminować.

• Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dopasowania podłogi Functional pod wolne ciężary. Można ją zastosować, ale tylko w przypadku użycia obciążeń o relatywnie małej masie i najlepiej o zabezpieczonych miękkim materiałem krawędziach.

Podłoga Motion w zastosowaniu do sztuk walki (Martial Arts) – obniżenie w ratingu do trzech gwiazdek wynika z tego, że nie nadaje się ona do aktywności takich, jak np. judo. W tym przypadku, ze względów bezpieczeństwa wymagany jest specjalny, certyfikowany rodzaj podłoża.

Maty treningowe

Oferta w tej grupie podłóg PaviGym obejmuje także maty treningowe oraz różne innowacyjne rozwiązania „anti-shock”, które dodatkowo zwiększają absorpcję dźwięku oraz zapewniającymi ochronę podłoża przed wibracjami powstającymi na skutek czasami bardzo silnych, niemal punktowych uderzeń. O tych niezwykle ważnych produktach i ich zastosowaniu napiszemy w następnym odcinku naszego bloga.

Atesty i certyfikaty

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie wymienione podłogi posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty (zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne) spełniające nawet najbardziej restrykcyjne wymagania inwestorów. Także te dotyczące higieny, wymogów sanitarnych, odporności ogniowej i akustycznej oraz inne niezbędne w zastosowaniach medycznych takich jak rehabilitacja/fizjoterapia. Powszechnie wykorzystuje się w nich naturalny kauczuk i unika materiałów pochodzących z recyclingu gumy.

Podłogi PaviGym mają budowę modułową i nie wymagają klejenia do podłoża (jednym wyjątkiem jest sztuczna trawa Turf). Istnieje możliwość umieszczenia na nich markerów treningowych, loga, itp. Można tutaj korzystać z istniejących wzorów lub dostarczyć własne. Markery mogą być także fluorescencyjne.

Cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *